รับสมัครการประเมินผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนสตูล (Desired Outcomes of Education : DOE Satun) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประกาศรับสมัครการประเมินผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนสตูล (Desired Outcomes of Education : DOE Satun) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ รับสมัครภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found