พื้นที่นวัตกรรมสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบงานธุรการของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และยังมีอำนาจหน้าที่ด้านงานวิชาการ

มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

Play Video

ประกาศ

ประกาศ อำนวยการ

เอกสาร

  • ระเบียบแผน
  • คู่มือแผน
  • แบบฟอร์ม
  • รายงาน
  • ประกาศ

บุคลากร