ITA
ITA
อินโฟ ปชส. PNG
banner
377042
477873

ผู้บริหาร

empty picture

นายสมพงศ์  พละไชย

ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

รองผู้บริหาร

DSC_9190

ดร.สุริยา  หมาดทิ้ง

รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ประกาศ/คำสั่ง และข้อมูลในสถานการณ์​ COVID-19

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ข่าวสารและประกาศทั่วไป

การสอบ การย้าย และการเลื่อน ตามมติ กศจ.

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสตูล

ข่าวสารด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารับผิดชอบงานธุรการของ “คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ซึ่งเปรียบเสมือนกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และยังมีอำนาจหน้าที่ด้านงานวิชาการ

มีสถานศึกษานำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่

Play Video