ผู้บริหาร

รูปศึกษาสมพงศ์

นายสมพงศ์  พละไชย
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

รองผู้บริหาร

DSC_9190

ดร.สุริยา  หมาดทิ้ง
รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล

819350
5
ประกาศผลลงเว็บ
Heading layer
278858958_1050658738872676_6831343616463076206_n (1)

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป

สตูลสาร

ข่าวสารด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้งสำนักงาน