ผู้บริหาร

รูปศึกษาสมพงศ์

นายสมพงศ์  พละไชย
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

รองผู้บริหาร

DSC_9190

ดร.สุริยา  หมาดทิ้ง
รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล

819350
5
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
877450
893826
905499
903768
905501
906845
907716
907715
907714
903773
25A7CD6E-6D3F-493C-B9DC-9FE49B74375C
21CFF4A8-C656-4748-918D-8FF1A09ED21C
B812C95B-973A-40BD-A8D9-057DCF24DE23
CA73734D-EAF6-4AF6-A2CC-F937710A2EFA
9C2433C8-65C8-4DFD-B1CA-F4C21D797642
84B19BF4-BDD6-4257-918C-20B5BC9437C0
996C3386-3A59-48B0-9623-5D917D7BB570
E5863F25-77CE-4109-A7C0-A091A245A374
3295FA02-5697-4D28-8713-EDA3D506890B
E5863F25-77CE-4109-A7C0-A091A245A374
996C3386-3A59-48B0-9623-5D917D7BB570
84B19BF4-BDD6-4257-918C-20B5BC9437C0
9C2433C8-65C8-4DFD-B1CA-F4C21D797642
CA73734D-EAF6-4AF6-A2CC-F937710A2EFA
B812C95B-973A-40BD-A8D9-057DCF24DE23
21CFF4A8-C656-4748-918D-8FF1A09ED21C
3295FA02-5697-4D28-8713-EDA3D506890B
25A7CD6E-6D3F-493C-B9DC-9FE49B74375C
922404
สิงหาคม1
สิงหาคม3
ครู (3)
สิงหาคม 2
สิงหาคม3

ข่าวกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การสรรหา/บรรจุ/แต่งตั้ง

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป

สตูลสาร

ข่าวสารด้านการเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ตั้งสำนักงาน