รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ดังนี้