27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ดังนี้

  1. สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found