33.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

บันทึกข้อความ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิก

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  >> คลิก

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found