วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้รับทุน ม.ท.ศ.ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้รับทุนการศึกาาพระราชทาน ฯ ปี ๒๕๖๕ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ” (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found