วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายธีระยุทธ ชาตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวเดือน โพธิรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found