วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายงานตัวบรรจุและแต่งตั้ง "ครูผู้ช่วย" สังกัด สพฐ.ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี ๒๕๖๕ โดยมีนายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพบปะ ให้โอวาท แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่แยกตามกลุ่มวิชาเอก ผู้สอบแข่งขันมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๙ ราย มารายงานตัวเลือกโรงเรียน จำนวน ๖๔ ราย

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found