วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คุณหญิงกัลยา" รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานมหกรรมเกษตรฮาลาล

🟢 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวมัสหลัน สาเอียด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “งานมหกรรมเกษตรฮาลาล ๒๕๖๕”

    🟢โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรฮาลาล และโดมเกษตรเขาค้อม มีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นายอำเภอควนกาหลง คณะครู นักศึกษา และส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

     🟢 ภายในงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และกิจกรรม ๑๐๘ อาชีพ มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ร่วมออกบูธแสดงสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรฮาลาล พร้อมสร้างเครือข่ายกลุ่มทักษะอาชีพเกษตร และสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรฮาลาลของทุกกลุ่มทักษะอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found