35.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
  • โครงการสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
  • โครงการขับเคลื่อนปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found