32.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
หมวดหมู่ >> กลุ่มอำนวยการ

  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่
  • บันทึกข้อความ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิก
  • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่
  • การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่องการใช้รถราชการ คลิกที่นี

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found