รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และการขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และการขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดเอกสารตามแนบดังนี้

รายละเอียดตำแหน่งว่าง
คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษามลายู
ฟิสิกส์สังคมศึกษาพลศึกษา
คนตรีศึกษาดนตรีสากลนาฏศิลป์
อุตสาหกรรมศิลป์อุตสาหกรรมไฟฟ้าศิลปะ
ทัศนศิลป์คอมพิวเตอร์คหกรรม
ประถมศึกษาปฐมวัยแนะแนว
บรรณารักษ์การเงินอิสลามศึกษา
ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found