การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ผู้สนใจเสนอผลงาน ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 คลิกรูปภาพด้านล่างเพื่อดาวโหลดประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found