ลงพื้นที่ "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูล

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ให้สถานศึกษาในจังหวัดสตูล จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑.โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม)

๒.โรงเรียนบ้านไทรงาม

๓.โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา

๔.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found