ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

มีนายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ เป็นประธานอนุกรรมการ และนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการณ ห้องประชุมสโตย และ ระบบออนไลน์ Google Meet

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found