ยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง ยื่นความประสงค์เลือกจังหวัดที่จะเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

เว็บไซต์แจ้งความประสงค์ฯ obecprovince64.com

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร