ประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา,โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา,โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ,โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และ ระบบออนไลน์ Google Meet
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี นักประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร