รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การคัดเลือก บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร