พิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินการมาแล้วจำนวน ๔ ครั้งได้แก่ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ,ครั้งที่ ๒ ,ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ ติมอร์ – เลสเต รวมทั้งสิ้น ๑๑ ประเทศ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดและคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสตูลมาแล้ว ๒ ครั้งคือครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่๒ ปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทาน โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี และนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นผู้กล่าวรายงาน มีการจัดพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร