ศธจ.สตูล "อาคม สุชาติพงษ์"ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงิน #เยียวยานักเรียน ของสถานศึกษาในจังหวัดสตูล
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ร้อมด้วย นายชยวัฒน์ ภูขะโร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสตูล สังกัด สพป.สตูล และ วิทยาลัยเทคนิคสตูล สังกัด สอศ.

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ว่ามีปัญหาติดขัดหรือไม่อย่างไร ในการรับเงินเยียวยา ในเรื่องของการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของผู้ปกครอง หรือการรับเป็นเงินสด และเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ได้กำชับให้ดำเนินการโอนเงินหรือจ่ายเงินสด ๒,๐๐๐ บาท ให้ถึงมือผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา อย่างเต็มจำนวน

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร