เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
ประจำปี 2564

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
ประจำปี 2564 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเป็นโล่เกียรติยศและเข็มทองพระราชทาน

สนใจส่งผลงาน

ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found