ศธจ.สตูล "อาคม สุชาติพงษ์" ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดประจำปี ๒๕๖๔

ดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ปลัดจังหวัดสตูล คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และส่วนราชการจังหวัดสตูลเข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สำหรับช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือราษฎรผู้ยากจนในท้องถิ่นทุรกันดารณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found