รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข ในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแแหน่งครูผู้ชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามแนบนี้

  1. ประกาศฯ
  2. กำหนดการ
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด
  5. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ
  6. ระเบียบผู้เข้าสอบ
  7. ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร