ศธจ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายกเกล่ากาชาดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับแจ้งข้อสั่งการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด หรือแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสตูล
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found