"ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ ๒"
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found