"ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่๑"
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดสตูล ครั้งที่๑/๒๕๖๔ โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์ปละผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพของชีวิตผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found