ศธจ.สตูล จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.)สตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านApplication Google Meet
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.)สตูล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Google Meet
ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found