การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
  2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
  3. รางวัลคุรุสภา
  4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
  5. รางวัลคุรุสดุดี

ผู้สนใจ เสนอผลงานได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อาคารหอสมุด ชั้น 2 โรงเรียนสตูลวิทยา)

โดยปิดรับการเสนอชื่อภายในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ยกเว้น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นให้ครูเสนอประวัติและผลงานไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเอกสาร คลิกที่นี่

 

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found