การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล

เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดเอกสารดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
  2. หลักเกณฑ์องค์ประกอบตัวชี้วัด

 

 

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร