"พิธีดุอาร์ทางศาสนาอิสลามในการก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสตูล"
หมวดหมู่ >> กิจกรรม ศธจ.

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติพิธีดุอาร์ทางศาสนาอิสลามในการก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนา แขกผู้มีเกียรติ ครู นักเรียนเข้าร่วมณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร