"ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019"
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานศึกษาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ดร.สุริยาหมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูลนายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สช.จ.สตูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โรงเรียนในสังกัด สพม.๑๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โรงเรียนในสังกัด สช.จ.สตูล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โรงเรียนในสังกัด สพม.๑๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร