"ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล"
“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (อกศจ.) สตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ดยมี นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ เป็นประธานการประชุมและ นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การบรรจุ การแต่งตั้ง การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเข้าที่ประชุม กศจ. ต่อไป

ภาพ/ข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found