ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 2/2564)

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร