เทศบาลนครระยอง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนใน ร.ร.สังกัด เทศบาลระยอง

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found