เทศบาลนครระยอง มีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นพนักงานครูเทศบาล ดำรงตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนใน ร.ร.สังกัด เทศบาลระยอง
หมวดหมู่ >> ข่าวสารทั่วไป

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร