ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักวิชการพัสดุ และนักวิชการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักวิชการพัสดุ และนักวิชการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ กศจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร