"ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔"

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุม เพื่อกลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว กรณีรายบุคคล จำนวน ๑๑ ราย และกรณีสนับสนุนโครงการ ๑ โครงการณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found