พิธีมอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบรางวัลแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกรางวัล และกำหนดรับมอบรางวัลในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลดังนี้”รางวัลเสมาพิทักษ์” ประจำปี ๒๕๖๓๑.นายสุริยา หมาดทิ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล๒.นางพรพิศ จันทรโชติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล๓.นายสุรวินท์ ติ้งหวัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล๔.นายฉุดดิน สันง๊ะ โรงเรียนสตูลวิทยา”รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓๑.ประเภทผู้บริหาร นางรัชนี ทองเงิน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ๒.ประเภทผู้สอน นายกมล สาขะมุติ โรงเรียนอนุบาลสตูล๓.ประเภทผู้สนับสนุน นางสาวพิธพร นิโกบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล”รางวัล ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี ๒๕๖๓๑.ประเภทผู้ให้การสนับสนุน นายอดุลย์ หลีมานัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล๒.ประเภทครูผู้สอน นายวรพล ด้วยงเอียด โรงเรียนบ้านตันหยงโป #ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found