พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ ดร.สุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล กล่าวรายงานต่อนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล ประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอันดามัน ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found