พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

📌📌วันที่15 มกราคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน
📌📌จังหวัดสตูลมีเยาวชนที่กำลังรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งหมด จำนวน 20 คน (รายเก่า 12 คน รายใหม่ 8 คน) ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเยาวชนคนใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คนๆละ 3,000 บาท และระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 คนๆละ 8,000 บาท

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร