ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

นายอดุลย์ หลีมานัน ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓


พร้อมคณะกรรมการเข้าประชุมพร้อมกัน

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร