แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสำเนาเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารราชการอื่นๆ พร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เรื่อง แต่งตั้งผู็ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างสำเนาเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารราชการอื่นๆ พร้อมจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดคำสั่งที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร