แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง ราคากลาง การซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการปรับพื้นที่ถมดิน และก่อสร้างรั้ว

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับจ้างก่อสร้างปรับพื้นที่ถมดิน และก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ

คลิกดูรายละเอียดคำสั่งที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร