แต่งตั้งกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะ และกรรมการตรวจรับ การซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 4 รายการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดคำสั่งที่นี่

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร