ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567นายพัฒนา แจ่มเหมือน รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

โดยมีพ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. (ท.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามปัญหาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ไม่ได้รับหลักประกันสุขภาพและไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง เป็นต้น

ภาพ-ข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข / ส.ปชส.สตูล เรียบเรียงเผยแพร่ : จริงใจ สุวรรณจุณี pr.ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found