ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ครั้้งที่ 2/2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายพัฒนา แจ่มเหมือน รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ฝ่ายวิชาการ ครั้้งที่ 2/2567 ณ โรงเรียนบ้านวังปริง อ.ท่าแพ จ.สตูล และผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

ภาพ : ศน.วัชรพงศ์ ละอองรัตน์ / เรียบเรียงเผยแพร่ : จริงใจ สุวรรณจุณี pr.ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found