คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัดสตูล

ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล

มีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยทพญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายพัฒนา แจ่มเหมือน รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้เสนอรายชื่อเจ้ารับทุน จำนวน 12 ราย

โดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน การสัมภาษณ์พิจารณาตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์เรียนดี เกณฑ์ความประพฤติดี และเกณฑ์ความพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระกษัตริย์และประเทศชาติ และความรู้ในเรื่องของทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา 5 ราย เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองในระดับภาคต่อไป.
ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี
pr.ศธจ.สตูล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found