การเสนอชื่อเข้ารับทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 16

นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.สตูลร่วมกับคณะกรรมการ ชุดที่ 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 16ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้แก่ นายณัฐพัชร์ ปะจู นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สังกัด สพม.สงขลา สตูล

ภาพข่าว : จริงใจ สุวรรณจุณี


ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found