โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษา

นายอดุลย์ หลีมานัน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางพรพิศ จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ผู้เขียน

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร