ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
จำนวน 5 รางวัล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี

ดาวโหลดประกาศรางวัล

ข่าวกิจกรรม ภารกิจผู้บริหาร

No data was found